http://www.wattraimitr.com/NM1.jpg
  เริ่มดาวโหลดโปรแกรมตั้งชื่อ

โปรแกรม ชื่อนั้นสำคัญนัก  
                  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญฺ ป.ธ.๙) ได้เรียบเรียง ชื่อนั้นสำคัญนัก  ใช่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ก็หาไม่ แต่ที่ได้เรียบเรียงขึ้นไว้ ก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกสบายให้แก่พระสงฆ์ หรือสาธุชนผู้สนใจรู้ไว้เพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง จะช่วยเพิ่มศรัทธา ความเชื่อ ความเคารพเลื่อมใสและเป็นที่พึ่งประชาชนได้พอสมควรไม่เสียแรงที่ประชาชนมาหา ผู้เรียบเรียงรวบรวมมีความมุ่งหมายอีกประการหนึ่ง เพื่อจะรณรงค์ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการตั้งชื่อ ไม่ว่าชื่อเล่น หรือชื่อจริง ต้องตั้งให้เป็นภาษาไทย มีความหมายเป็นภาษาไทยและให้มีความถูกต้องทั้งการพูด การเขียน ตามอักขระวิธี วจีวิภาค ไม่ควรตั้งชื่อเป็นภาษาต่างชาติ สิ่งใดเล่าจะแสดงให้รู้ว่าเป็นคนไทย คนไทยต้องพูดภาษาไทย เขียนหนังสือไทย มีชื่อเป็นภาษาไทย คนไทยทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อย่าให้ภาษาต่างชาติกลืนความเป็นไทยไปจนหมดสิ้น ภาษาไทย หนังสือไทย คือ เอกลักษณ์ของความเป็นไทย หนังสือชื่อนั้นสำคัญนักที่เรียบเรียงรวบรวมขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายจะให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมิได้มุ่งหมายจะปลูกฝังความเชื่ออย่างงมงายแต่ประการใด
หากแต่จะให้ใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุมีผลและมีสติปัญญาเป็นสำคัญ

             หมายเหตุ โปรแกรมนี้ทำเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ห้ามจำหน่าย หรือดัดแปลง เนื่องจากมีลิขสิทธิ์คุ้มครองตาม พรบ.

โปรแกรมการตั้งชื่อ ชื่อนั้นสำคัญนัก ใช้ได้เฉพาะเครื่อง คอมพิวเตอร์พีซี หรือ โน๊ตบุ๊คเท่าน้oน สำหรับ OS ที่รองรับ windows xp ถึงปัจจุบัน ไฟล์ที่ทำไว้สำหรับให้ท่านได้ดาวโหลด จะเป็นนานสกุล Name.ZIP ซึ่งท่านทำการดาวโหลดเสร็จแล้ว คลายไฟล์นามสกุลซิบแล้ว ด้วยโปรแกรม Winzip ทำการติดตั้งลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านติดปัญหาในการติดตั้ง ส่งเมล์มาสอบถาม แคปเจอร์หน้าจอภาพแล้วส่งมาที่ pattana250@gmail.com

ความสามารถของโปรแกรมชื่อนั้นสำคัญนัก (Nammongkol)
โปรแกรมนี้มีอะไรบ้าง


1.ตั้งชื่อตามหลักทักษา
           การทำงานในหัวข้อนี้คือ โปรแกรมจะค้นหาชื่อตามอักษรที่เราเลือก เช่น เลือกอักษร ก โปรแกรมจะค้นหาชื่อทีมีอักษร ก นำ รวมทั้งที่มี สระ เอ,แอ,โอ นำมาทั้งหมด แต่จะตัดชื่อที่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันออกแล้ว เช่น ในวันอาทิตย์ ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม ถ้าเราต้องการค้นหาชื่อจากอักษร ก โปรแกรมจะแสดงชื่อที่มีอักษร ก นำทั้งหมด แต่จะตัดชื่อที่มีอักษร ก นำ และ มีอักษร บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม ออก เช่น ชื่อ กณาธิป จะไม่แสดงในวันอาทิตย์


2.ตั้งชื่อตามความหมาย
           เป็นการตั้งชื่อจากความหมายที่เราต้องการ เช่น เราต้องการชื่อที่มีความหมายว่า "มงคล" เราก็พิมพ์คำว่า "มงคล" เข้าไป โปรแกรมจะค้นหาชื่อที่มีความหมายว่า "มงคล" หรือมีคำว่า "มงคล" ในความหมายของชื่อมาแสดง แต่ชื่อที่ค้นหามาแสดงทั้งหมด จะตัดชื่อที่มีอักษรกาลกิณีในแต่ละวันออกแล้ว


3.ตั้งชื่อจากคำประสงค์/ตั้งชื่อจากอักษรย่อในชื่อพ่อ กับ อักษรย่อในชื่อแม่

          เป็นการตั้งชื่อจากคำที่ต้องการให้มีในชื่อ คล้าย ๆ กับการตั้งชื่อตามความหมาย แต่จะต่างกันตรงที่ คำที่เราต้องการนั้นจะมีในชื่อ ไม่ใช่มีในความหมาย เช่น เราต้องการให้ชื่อของเรามีคำว่า "ใจ" โปรแกรมจะค้นหาชื่อที่มีคำว่า "ใจ" อยู่ในชื่อมาแสดงทั้งหมด พร้อมทั้งมีการตัดอักษรที่เป็นกาลกิณีออกแล้ว ส่วนการตั้งชื่อจากอักษรย่อในชื่อพ่อกับอักษรย่อในชื่อแม่นั้น จะเป็นการค้นหาชื่อโดยดูจากอักษรย่อในชื่อพ่อ และอักษรย่อในชื่อแม่ ที่ใส่เข้าไป เช่น พ่อชื่อ เรืองฤทธิ์ แม่ชื่อ สมศรี เราอาจจะตัดเอา "ร" จากชื่อพ่อ และ เอา "ส" จากชื่อแม่ มารวมเป็น ร+ส โปรแกรมจะค้นหาชื่อที่มีอักษร "ร" และ "ส" มาแสดงทั้งหมด เช่น ร+ส = รสสุคนธ์ และชื่อที่นำมาแสดงนั้นจะตัดอักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันออกแล้ว


4.การวิเคราะห์ชื่อ
          เป็นการวิเคราะห์ชื่อของเราโดยการแยกอักษรออกเป็นแต่ละตัว และแบ่งแยกด้วยว่า อักษร แต่ละตัวนั้นอยู่ในทักษาอะไรบ้าง (สำหรับวันที่เลือก) เช่น ชื่อ "สมคิด" โปรแกรมจะแยกเป็น


เป็น

อุตสาหะ

เป็น

ศรี

เป็น

กาลกิณี

สระ อิ

เป็น

มนตรี

เป็น

เดช

พร้อมทั้งแสดงความหมายของแต่ละทักษาด้วย ซึ่งก็หมายความว่า อักษรหมวด ศ,ษ,ส,ฬ,ห,อ,ฮ อยู่ในทักษา อุตสาหะ สำหรับคนเกิดวันอังคาร อักษรหมวด บ,ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ภ,ม อยู่ในทักษาศรี อักษรหมวด ก,ข,ค,ฆ,ง อยู่ในทักษา กาลกิณี อักษรหมวด อิ สระทั้งหมด อยู่ในทักษา มนตรี อักษรหมวด ด,ต,ถ,ท,ธ,น อยู่ในทักษา เดช ซึ่งสรุปได้ว่า ชื่อ "สมคิด" สำหรับคนเกิดวันอังคาร ไม่ควรตั้ง เพราะมีอักษร ค เป็นกาลกิณี แต่ชื่อสมคิด สำหรับวันอื่น ก็จะแตกต่างกันในแต่ละวัน


รายงาน
โปรแกรมตั้งชื่อนี้ มีรายงานทั้งหมด 3 ฉบับ
          1.ชื่อทั้งหมด รายงานฉบับนี้จะแสดงชื่อที่ได้จากการค้นหา ซึ่งจุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้คือ เพื่อจะพิมพ์ชื่อที่เราค้นหาออกมาทั้งหมด เพื่อพิมพ์ออกมาคัดเลือกว่า เราชอบชื่อไหน แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์เพื่อนำไปตั้งอีกทีหนึ่ง
          2.วิเคราะห์ชื่อ จะแสดงรายงานผลการวิเคราะห์ชื่อที่เรา วิเคราะห์ เพื่อพิมพ์ไปเก็บไว้อ่านในภายหลังได้
          3.มงคลนาม รายงานฉบับนี้ จะเป็นรายงานที่เป็นรูปแบบ คือ เป็นรายงานสำหรับการตั้งชื่อ ที่เราเลือกมาแล้ว คล้าย ๆ เป็นใบตั้งชื่อ มีการบอกว่า ชื่อที่ตั้งชื่ออะไร คำอ่านว่า อย่างไร ความหมาย หมายถึงอะไร ตั้งวันไหน เป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้ดี ควรจะให้พระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือออกให้ (จะพิมพ์ไปให้ท่านเซ็นชื่อก็ได้) เพราะถือเป็นใบงานที่มีรูปแบบสวยงาม
ไปข้างบน